CATALOGUE

PRESENTATION

www.mathematics.elf.ge

საბავშვო ავტორების შეხვედრა მკითხველებთან

01.06.2019 საბავშვო ავტორების (თამარ ადამია, ნუნუ ქადაგიძე,  ნინო კაპანაძე, ნათია აბულაძე) შეხვედრა მკითხველებთან. მწერლები წაიკითხავენ  ნაწყვეტებს საკუთარი წიგნებიდან და დასვამენ კითხვებს. გაიმართება ვიქტორინა. გამარჯვებული ბავშვები დაჯილდოვდებიან  წიგნებით. 16:00 - 16:45 მე-6 პავილიონი   ...